Friday, September 3, 2010

Banig ng Pangamba

Banig ng Pangamba


Tukso kang lumatag
sa banig ng aking pangamba,
hinagod ng sariwang hininga
ang mga tulirong luhang
kimkim lagi sa ligamgam ng pag-asa
pero sa gabing ito, pakiusap ko,
ipatong ang iyong palad sa aking puso –
hindi magkakanlong ang init ng aking dugo


1994
(Salamat sa retrieval ni Murphy Red)

Pagpaslang sa mga Pangarap

Sa siyudad,
isa-isa silang humahapay
parang puno ng saging
na tinitiba pagkatapos kumain
ng sebong pinagyelo muna bago madaliang lutuin
at ikinulong sa mga istayropor na de-kolor
at tagusang plastik na tinatakan ng kamatayan.

Sa mga bukid, burol, at bundok
nagbabara ang lalamunan ng mga ilog at batis
sa pinagbalatan ng shampu, nudels, kendi, yosi,
sirang tsinelas na goma
hanggang maging nag-usling mga ngipin
ng isang higanteng halimaw
na lumalamon sa kinabukasan.

Tao ang nagtutundos ng mga pangako sa bukas,
tao rin ang pumapaslang sa kanyang mga pangarap.

(Unang Rebisyon)

Tuesday, July 21, 2009

My photo files are gone

Sa bawat paglilipat ng bahay,
isa o dalawang set ang nawala.
Narito na lamang sila sa gunita.
Mailalarawan na lamang sa mga salita.
Minsan, wala nang salitang makapaglalarawan.
Maliban sa isang buntong-hininga.
O pisil sa palad ng dating kakilala.

Sunday, July 5, 2009

Susan

Naaalala kita
sa entablado ng pakikibaka
hinihimig bawat himaymay
ng dusa o tagumpay;
kilik ang gitara
pinapaawit ng mga kuwerdas
kasabay ng tinig na humahaplos
sa ka luluwa -- sa kaluluwa
ng mga kababayang nagmimithi
ng ngiti sa umaga
ng samyo ng sanghaya
ng paghalik sa mga bulaklak
ng pag-asa
sa gitna ng dilim at dahas
na nakapako sa bawat balikat.
Sa huli,
kumalat sa sariling sistema
ang kanser na inaalis sa lipunan
ngunit matatag mong hinarap
tulad ng pagharang
sa mga baril at bala
sa lansangan ng buhay.
Awit kang aalingawngaw
sa lahat ng nagmamahal
sa kalayaan.

Wednesday, August 13, 2008

Hinog sa Puno

Kay Jackie, Pagkaraan ng Dalawang Dekada

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Kumusta naman siya?

Monday, July 14, 2008

Apatnapung Mundo

Apatnapung mukha sa facebook
ang nagparingas sa mithing yapusin
gaano man kahapdi, gaano man kalalim
ang mga sugat ng ginahasang nakaraan
sa apatnapung mundo
ng tangis at tuwa.

Paglulunoy sa Lumang-lumang mga Larawan

Sa mga kaibigan sa UP Tropang Bodabil


Minsan lang naganap
sa atin ang lahat
ni hindi dumaplis sa hinagap
na manganganak
ng luha
ang muling pagsilip
sa mga singit
ng nakaraan.

Wednesday, June 4, 2008

Sa Pagpanaw ng Tag-araw

Pumanaw na ang tag-araw
ngunit maalinsangan pa rin
sa mga lansangan ng gunam:

Bakit may taong mayayabang
kahit walang ipagyayabang?
Maliban sa balakubak at tinga

kapag humahapon ang pangungulila
sa totoo nilang balikat.
Kahabag-habag ngunit walang magagawa

kundi impitin ang palatak
at asahang hawanin ng himala
ang kanilang abang bukas.

Sunday, April 13, 2008

Akyat Baba

Akyat

Habang nagpapaalam ang kanang kamay
nangungumusta naman ang kaliwa
hahabol ang kanan, susunod ang kaliwa
tinatalunton ng pagod ang lubid
na nakabitin sa tuktok ng bundok.

Baba

Pagsapit sa rurok
humihingal at pawisan
walang ibang pagpipilian
kundi dumausdos muli pababa
o manatiling habambuhay tiwalag
sa paglalakbay ng isang balahibo mula sa alapaap
alinsunod sa batas ng akselerasyon: a=f/m=dv/dt.

Saturday, March 29, 2008

Singsing na Apoy

The Philippines sits on the Pacific Ring of Fire
where continental plates constantly collide.
Dapyo ng amihan
sa talisik na tag-init
ang nagkukubli sa mga lihim
ng higanteng singsing na apoy
kumukubkob sa mga isla
ng mga pangarap at pag-asa
ng isang bayang nakaluklok sa paraiso
ngunit laging liniliglig ng delubyo.

Tuesday, March 11, 2008

Mas Masaya Bang Manlinlang?

"Ipinaglaban kita," sabi mo
nang may taginting ng kabayanihan.
"Salamat," tugon ko
kahit wala naman akong kinakalaban.

Kahapon, isang kalatas
ang pumasok sa aking inbox
nagtataka ang isang kaibigan
kung bakit ko tinanggihan
ang taos-puso niyang pabuya.

"Para raw iyon sa kanya,"
paliwanag ko habang naliliwanagan
na ang ipinaglaban mo para sa akin
ay ang pagkaalipin habang iyong inaangkin
ang tunay na para sa akin.

Sunday, March 9, 2008

Tubig sa Tubig

Ngipin sa ngipin
Mata sa mata
-- Banal na Bibliya


Dagat sa balakang
ang nagluwal sa aking hininga
matapos ang siyam na buwan
ng paglulunoy sa sinapupunan.

Sa dagat ako babalik
pagkapugto ng hangin sa dibdib
upang hagkan ang daigdig.

Mula sa isang puwing na alabok
sa alabok din uuwi.

Nais kong baunin
hindi ang hapis
kundi ang ngiti.

Dagat ang sinapupunan
ng aking ina,
babalik ako sa dagat
ng inang kalikasan.

Kaya sunugin ang aking bangkay
at ihasik sa dagat hanggang
kaliit-liitang alabok
upang mabuo ang ikot
ng buhay.

Tuesday, February 26, 2008

Kahit Nariyan Ka Pa Rin

The Arroyo administration has had a long history of dishonesty, deceit and lying. Its leaders are caught in a tangled web of deception. They have lost all moral authority to govern the nation.

Philippine Daily Inquirer, Editorial, 26 February 2008Pero bakit nariyan ka pa rin?
Iwinawasiwas ang mga ahas sa ulo
isinisibat ang tingin sa mga kritiko
habang hinihimod ng salasalang dila
ang puwit ng pangamba sa mga alagad,
na nangulimbat sa kaban ng bayang
nagdidildil ngayon ng asin pantawid
sa mahabang taggutom na parating
habang nagpapakasasa kayo sa mga piging.

Pero kahit nariyan ka pa rin
tiyak na may pupugot sa iyong leeg
matapos sakluban ng sako ang ulo
upang tapusin ang yugto ng pamumuno
mula sa bangis at kamandag
ng panlilinlang.

Monday, February 25, 2008

Himaymay

and so it is
just like you said it should be
we'll both forget the breeze
most of the time

Damien Rice
The Blower's Daughter


Naninigid ang samyo ng pino
sa bawat butas ng aking balat
at ninanasa ng hapong balikat
ang batubalani ng iyong palad
na hihigop sa lahat ng sakit
magpupunla ng ngiti.


Akala ko'y kayang burahin
ang mga himaymay ng gunita
tulad ng pagpalas ng araw
sa halumigmig ng gabi.


Gayon ba kadaling limutin
lahat ng iyong pangako?

Friday, February 22, 2008

Baligtaran

666
Sa liblib
na liglig
ng ligalig
sumuksok
ang panibugho
at sumiksik
sa singit
ng pangamba:
Nasaan ka
ngayong gabing
nakatundos
ang tandang
pananong
sa hangin?
Ibinubulong
ng dilim
ang iyong ngalan
sa kanyang
piling.


999
Alimpungatan akong sumiksik
sa pagitan ng ulo mo’t balikat
ngunit walang nahagip ang aking ilong
kundi mga labi ng maghapon
noon sa upahang silid
na limot ng panahon
ngunit nasa dibdib ko
ang sutla mong palad --
salamat, salamat
sa lahat.

Saturday, February 16, 2008

Aling Pag-ibig pa ang Hihigit Kaya

Pasintabi kina Andres Bonifacio at Francisco BaltazarAling pag-ibig pa ang hihihigit kaya
sa pagkagahaman at pagkatimawa
gaya ng pag-ibig sa kaban ng bayan
hahamakin lahat masimot ka lamang?

LRT Railway, paliparan ng NAIA
oberpraysan lahat habang nakatunganga
ang masang magbabayad sa lahat ng utang
NBN-ZTE krona ng mga suwapang

Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
naupo sa trono halalan dinaya
bawal ang umangal, titimbuwang bubusalan
dakilang pag-ibig sa kaban ng bayan.

Wednesday, February 6, 2008

Aleluya! di na kailangan ng batas militar

Aleluya, aleluya, aleluya!
Halikan ang singsing ng Santo Papa
habang pinapaslang ang mga walang sala
at idinadambana ang mga magnanakaw.

Aleluya, aleluya, aleluya!
Di na kailangan ng batas militar
dahil di naman naglaho mula't mula pa
ang punla ng bangis
ng mga manggagahis:
mula barikadang bakal sa mga kalsada
hanggang rosas na ihian sa mga bangketa
wala tayong ipinagkaiba
sa Nazi concentration camp
kapkap kana, kaliwa, kanan
dinudunggol ang suso ng mga dalaga
dinadakma ang bayag ng mga binata.
Ano pang larawan ang mas marahas
kaysa bagong pintang mga rehas
sa sarili mong tahanan?

Aleluya, aleluya, aleluya!
Kailan lilipas ang bisa
ng gayumang tatak EDSA?

E Ano Ngayon, Tongresman?

????????
//////////
>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<
&&&&&&&&&&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

hahaha

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

May Karapatan Tayo sa Sariling Impiyerno

Paumanhin sa mga pinagpipitaganang
mohon ng panulaan at kilusang mapagpalaya.

Kung laging susundin ang payo ng mga paham
na nabuhay sa kanilang sariling panahon

kung gagagarin lamang maging ang kanilang paraan
ng paghabi ng salita at pagsusukat at tugma,

kung lagi lamang susundan ang bakas
ng nangaunang manlalakbay

disinsana'y walang nakarating sa buwan
o walang satellite na umiikot sa mga planeta

o walang kompyuter o walang cellphone
na nag-uugnay sa mga tao ng bawat bansa

di kaya natin pinagkakaitan ang mga sarili
ng pagkakataong dumanas sa personal na impiyernong

walang ibang makakaunawa kundi mismong indibidwal
na naglalakbay nang lampas sa mga takdang pamantayan

at naranasan kung ano ang kahulugan
ng tunay na paglikha at tunay na kalayaan?

Umiikot ang Roleta

Taya, taya, taya
sa bangkang mandaraya!

--- Isang kasabihanPagkatapos ng piging
sa bahay ng prinsipe,
nagsimulang umikot ang roleta
sa bulwagan ng mga lehislador:

"Sibakin sa puwesto si Juan de Bola!"
utos ng haring bagong opera.
"Di puwedeng mas malaki
ang hati niya sa bibingka!"

Samantala, biglang naglaho sa paliparan
ang kinatawan ng barangay na may kagagawan
sa pagkakabuking ng transaksiyon sa China
bago pa man nakapagturo ng iba pang kasabwat.

Pagdaka'y sumungaw sa pinagtaguang lungga
ang ulo ng bubuwit na nagsabit
sa tagapalit ng mga boto ng reyna
at nagbingit sa kanya sa pagkapiit.

"Jackpot!" sigaw ng kalahok na nagpaikot
ng roleta sa kontes ni Chris sa telebisyon.
"Jakpat!" sabay na sigaw ng reyna at hari
na siguradong-siguradong wala nang impits-impits.

Kanino kayang roleta ang susunod na paiikutin
upang walang umangal sa mga kurakot ng bayan?

Tuesday, February 5, 2008

Birtuwal na Birtud

Magkaiba tayo ng realidad.
Sigurado.
Naaaliw ako sa mga konsert mong
Nakabalandra sa youtube
Maging sa mga pelikula mong
Pornograpiko
Sa iyong website.
Naramdaman ko na minsang lumagos
Mula sa monitor ng PC ko
Ang iyong dilang humagod
Sa akin mula ulo hanggang paa
Ngunit pagdilat ko'y wala
Ka na muling kabuhay-buhay.
Mas mabuti pang
Mag-YM na lang tayo
Upang makilala ko
Sa mga salita
Ang tunay mong
Pagkatao.

Monday, February 4, 2008

Sa Muling Pagsisindi ng mga Upos

Parang pag-ahon sa pagkalunod
ang pagsisindi muli ng upos:
tiyak lalasa ang mga dekada
ng kawalang-kibo
sa bawat hitit-buga
na unti-unting nagtatanim
ng kanser sa dilang
pinipi ng pananahimik
tungkol sa mga di-nais marinig
at mga di-nabigkas ngunit nais marinig,
tungkol sa mga nabigkas
ngunit minasdan lamang lumutang
sa alapaap ng hinagap
na naging usok ngayon ng upos
na kay hirap muling sindihan
gaano man kaalab ang apoy
ng panlabas na pakikiramay.

Sunday, January 20, 2008

Luwal ng Internet

Kasimbilis ng connection speed
ang pagbagsak ng mga salitang
pag-ibig, pagmamahal
sa bawat kable ng internet
pero pagkatapos ng aybol o SEB
hinuhubad ang mga anyo
at idinadakdak sa basurahan
ng banyo sa motel
upang magbanyuhay
sa bagong imbentong pangalan.
Kailangan kasing makarami.
Presyong pakyawan
sa palengke ng laman.

Wednesday, January 16, 2008

Matapos Akong Mamatay

Lumilipas lahat:
Ang mga taong umaba sa akin,
Ang mga taong naaba sa akin;
Ang mga pag-ibig na ngumiti at lumisan,
Ang mga pagmamahal na humanggan;
Silang dinakila ngunit di nakilala,
Silang di nakilala ngunit dinakila.
Lahat-lahat ay lumilipas
Tulad ng mga orkidyas
Na napigtal din sa mga tangkay
Ngayong madaling-araw
Dito sa hardin habang naghuhukay
Ako ng lupang tatamnan
Ng mga punong mabubuhay
Matapos akong mamatay.

Saturday, December 22, 2007

Rebelyon sa Pabilyon

"Dapat palitan ang korap na gobyernong ito!"

-- Isang Sundalong Pilipino


Saan nga ba mapupunta
ang protesta ng mga aktibista
kung idaraos sa persklas na pabilyon
at ibobrodkas sa midya?

Wala ni anino ng kritikal na masang
dalawang beses sumakop sa EDSA.

Nasaan ang mga rosaryo't bulaklak,
ang mga ngiti, dasal at palakpak?

Nasaan ang taimtim na pag-ibig?

Umasik ang takipsilim
sa isahang-panig na putukang
umalingawngaw sa hotel.
Parang baboy na itinali
ang midyamen at obispo
matapos magsiwalat ng hinaing
laban sa tusong gobyerno.

Pagkalabas sa piitan
ng mga nagsipaghimutok
balik sa dating gawi
ang ikot ng mundo.

Kaysaklap!

Korap man ang gobyernong ito, sundalo,
tiyak namang di maiguguho
ng isang rebelyon lang sa pabilyon.

Sunday, December 16, 2007

Sa Muling Panonood ng Forrest Gump

Masinop, madulas, makinis:
sadyang ganyan ang pelikula
sa pananaw ng isang bayaning mangmang.

Samantala, narito tayong nanonood:
kinakatas ang tubig-alat sa mga mata
binato-balani ng mahika ng makina.

Thursday, November 8, 2007

Sorry it didn't work out

Hi. This is the qmail-send program at yahoo.com.I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

-- Yahoo AutobotIkinalulungkot kong hindi nagtagpo
ang mga alon sa ating mga puso.

Monday, October 29, 2007

Kung Tulad Lang Sana ng Hard Disk

Memorya:
mga bahagi ng buhay
na ikiniskis sa malinis na hard disk
hanggang magdikit-dikit ang files
at idefrag, bawasan, ireformat.

Kung ganito lang sana kadali
magbura ng mga gunita
hindi ko na ipaghahampasan pa
sa apat na sulok ng silid
ang sariling ulong punong-puno
ng iyong tinig ng tinapos na pag-ibig.

Kung tulad lang sana ng hard disk
ang aking dibdib, kaya ko nang magmahal
sanlibo mong ulit matapos maalis
ang nakazip mong mga halik upang malimutan
ang lahat ng sakit.

Saturday, October 27, 2007

Karnabal ng mga Karibal

Buhol-buhol ang mga relasyon
parang butil ng sampung rosaryong
nabalibid sa leeg ng rebulto
hanggang di na makita ang puno't dulo
ng bawat abaginoongmaria at misteryo:
dating kalaguyo ni Jose si Almira
pero kinakasama ngayon ni Jose si Pepe
at dating kasintahan ni Pepe si Almira
habang dumadalaw-dalaw siya kay Perla
samantalang dating kagustuhan ni Perla
si Jose na kalaguyo dati ni Almira.
Kung nahihilo ka sa hilera
ng mga pangala't katawagan
tumawa na lang nang tumawa
sa piling ng sariling mahal.

Saturday, October 20, 2007

Hindi na natutulog ang mga gabi

Hindi na natutulog
ang mga gabi.

Dito sa baybay,
walang humpay ang hampas
ng mga alon sa batuhan.

Ayaw pumikit ng mga bituin
at mulagat lagi ang buwan
habang minamasdan ang marahang
paglubog ng iyong larawan.

Nakabibingi ang koro ng mga kuliglig
na sumasalit-salit sa pagaspas ng hangin
at lagaslas ng mga bula sa aking talampakang
nakalawlaw sa gilid ng isang bangka
habang naghahalikan ang tubig at buwan
sa malayong panginoring kinaiingitan
ng mga mata kong kukurap-kurap na lang
sa paghihintay lunukin ng dagat
ang iyong larawan.
Sa katahimikan, biglang lulutang
ang tinig mong tumatawag
sa aking pangalan, humahagikgik
na pinapahid ng dila
ang mga alaala.

Ngunit lulubog-lilitaw sa tubig-alat
ang kislap ng iyong mga matang
ayaw tumigil nang pagkutitap sa dilim,
ang mga labi mong posporong
umiigkas sa kilapsaw ng mga alon,
ang iyong mga daliring nanunurot
sa aking dibdib. Oo, kasalanan ko
ang umibig nang walang iniwan para sa sarili
maliban sa bakas ng iyong mga halik
sa aking pisngi, sa aking leeg, sa aking dibdib
maliban sa ilang hibla ng buhok na nalagas
at ihinatid ng hangin sa aking mga palad
maliban sa malalalim na gasgas sa aking gunitang
hindi kayang tangayin ng alon sa pampang
hindi kayang lunurin ng uliuli sa dagat
hindi kayang ilibing ng mga luhang kumakalat
sa pusod ng gabing di makatulog sa hapdi
ng inaasinang sugat sa puso sa bawat sandali.

Tuesday, October 16, 2007

Pantas ng Puso

Sa aking nabigong anghelSadya sigurong hindi magkatiyap
ang ating mga palad
tulad ng pintong hindi mailapat
kahit gabuhok lang ang agwat
sa hamba.

Anong pag-ibig ang makapagbibigkis
sa magsintang may sarisariling daigdig?

Minahal kita sa abot ng kaya --
batid kong gayon ka rin --
ngunit nasa magkabilang dulo tayo
ng iisang makitid na tulay
namamaybay ako patungong timog
habang tinatahak mo ang hilaga.

Anong pag-ibig ang makapagbibigkis
sa magsintang may sarisariling daigdig?

Hindi sapat ang pulot-pukyutang
bumabalong sa ating mga labi
o ang dampi ng mga sampagita
sa mga katawang nagkikiskis
o maging ang pagliyad ng balakang
habang nakalutang sa langit
upang mabatid natin kapwa
ang pag-ibig.

Anong pag-ibig ang makapagbibigkis
sa magsintang may sarisariling daigdig?

Walang maitutugon
maging mga pantas ng puso
maliban sa palatak at iling.

Monday, October 15, 2007

Walang batas ang pag-ibig

Walang batas ang pag-ibig --
liberte, equalite, fraternite
of the people, for the people, by the people
mula sa masa, tungo sa masa --
kundi ang batas
ng nahuhulog na tuyong dahon sa sanga
marahang idinuduyan ng hangin pababa
habang nagwiwisik ng ambon ang umaga
at banayad ang araw sa kulimlim na himpapawid
humahalik sa sariwang singaw ng lupa
o ang batas
ng bukadkad na rosas
na maluluoy din bukas
upang isuko sa grabidad
ang gandang busilak
o ang batas
ng ating mga luhang
kristal na gumuguhit sa pisngi
habang tahimik na magkahinang
ang mga labing ayaw nang magpaalaman
sapagkat bangin ang nasa likuran:
ang mga kahapon nating awayan --
at kumunoy naman ang nasa harapan:
bukas na hitik ng walang hanggang tampuhan.

Kaya dalisayin natin
ang sansaglit na ito
tulad ng magpakailanman,
idambana sa ating mga balat
itarak sa mga puso
ihagkis sa mga kaluluwang salat
sa inuumit na pagmamahal,
dalisayin ng mga luhang
magpapatigas sa naghinang
nating mga labi.

Sunday, October 14, 2007

Ang ganitong paggising

Nagising akong nakayakap ka sa akin
ngunit wala ka sa aking tabi
maliban sa halimuyak ng Estee
at bakas ng iyong mga daliri
sa aking dibdib sa nagdaang gabi.

Nakatulog akong wala ka sa aking piling,
pagdilat ng mata'y nariyan kang nakangiti
tulad ng mga araw at gabing
dumarating at naglalaho nang walang pasabi
ngunit nariyan lang sa mga singit-singit
ng panaginip at paggising
ang liwanag at dilim.

Kay hirap mahalin ng isang talang
lagi na lang titingalain ng hinagap:
narito pero wala, laging wala.

Tuesday, October 9, 2007

Ngayong Gabi

Ngayong gabi
ihahabi kita ng pag-ibig
mula sa mga pigtal na petal
ng puting-puting champaca.

Kakatasin ko ang iba upang humalimuyak
tulad ng singaw ng iyong balat sa kasukdulan;
kukuyumin ko sa lukong ng mga palad
ang iba pang ibubudbod sa iyong paanan;
isasaboy sa hangin ang natira upang
unti-unting higupin din ng sariwang lupa.

Kasama mo ako sa huling paglalakbay.

Monday, October 8, 2007

Anekdota

1. Payo ng isang kaibigan

"Mag-iingat ka sa kanila,"
payo ng isang kaibigan
inginunguso ang kabataang
pagdaka'y nilapitan niya
at hinagod-hagod
ng hinlalato ang gulugod
mula buntot hanggang batok
sabay kawit ng akbay
palayo.2. Huwag makisukob

Sila na ngayon.
Pero pinag-iingat pa rin niya ako.

Oo, mag-iingat ako
sa bangis ng kamandag mo.