Tuesday, July 21, 2009

My photo files are gone

Sa bawat paglilipat ng bahay,
isa o dalawang set ang nawala.
Narito na lamang sila sa gunita.
Mailalarawan na lamang sa mga salita.
Minsan, wala nang salitang makapaglalarawan.
Maliban sa isang buntong-hininga.
O pisil sa palad ng dating kakilala.

No comments: