Saturday, December 22, 2007

Rebelyon sa Pabilyon

"Dapat palitan ang korap na gobyernong ito!"

-- Isang Sundalong Pilipino


Saan nga ba mapupunta
ang protesta ng mga aktibista
kung idaraos sa persklas na pabilyon
at ibobrodkas sa midya?

Wala ni anino ng kritikal na masang
dalawang beses sumakop sa EDSA.

Nasaan ang mga rosaryo't bulaklak,
ang mga ngiti, dasal at palakpak?

Nasaan ang taimtim na pag-ibig?

Umasik ang takipsilim
sa isahang-panig na putukang
umalingawngaw sa hotel.
Parang baboy na itinali
ang midyamen at obispo
matapos magsiwalat ng hinaing
laban sa tusong gobyerno.

Pagkalabas sa piitan
ng mga nagsipaghimutok
balik sa dating gawi
ang ikot ng mundo.

Kaysaklap!

Korap man ang gobyernong ito, sundalo,
tiyak namang di maiguguho
ng isang rebelyon lang sa pabilyon.

1 comment:

Tiradauno said...

Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/