Wednesday, January 16, 2008

Matapos Akong Mamatay

Lumilipas lahat:
Ang mga taong umaba sa akin,
Ang mga taong naaba sa akin;
Ang mga pag-ibig na ngumiti at lumisan,
Ang mga pagmamahal na humanggan;
Silang dinakila ngunit di nakilala,
Silang di nakilala ngunit dinakila.
Lahat-lahat ay lumilipas
Tulad ng mga orkidyas
Na napigtal din sa mga tangkay
Ngayong madaling-araw
Dito sa hardin habang naghuhukay
Ako ng lupang tatamnan
Ng mga punong mabubuhay
Matapos akong mamatay.

No comments: