Sunday, April 13, 2008

Akyat Baba

Akyat

Habang nagpapaalam ang kanang kamay
nangungumusta naman ang kaliwa
hahabol ang kanan, susunod ang kaliwa
tinatalunton ng pagod ang lubid
na nakabitin sa tuktok ng bundok.

Baba

Pagsapit sa rurok
humihingal at pawisan
walang ibang pagpipilian
kundi dumausdos muli pababa
o manatiling habambuhay tiwalag
sa paglalakbay ng isang balahibo mula sa alapaap
alinsunod sa batas ng akselerasyon: a=f/m=dv/dt.

No comments: