Saturday, March 29, 2008

Singsing na Apoy

The Philippines sits on the Pacific Ring of Fire
where continental plates constantly collide.
Dapyo ng amihan
sa talisik na tag-init
ang nagkukubli sa mga lihim
ng higanteng singsing na apoy
kumukubkob sa mga isla
ng mga pangarap at pag-asa
ng isang bayang nakaluklok sa paraiso
ngunit laging liniliglig ng delubyo.

No comments: