Monday, July 14, 2008

Apatnapung Mundo

Apatnapung mukha sa facebook
ang nagparingas sa mithing yapusin
gaano man kahapdi, gaano man kalalim
ang mga sugat ng ginahasang nakaraan
sa apatnapung mundo
ng tangis at tuwa.

1 comment:

rato jun udayo said...

Kamusta na?
Ngayon ko lang napasadahan muli ang iyong blog. Okey, sana makagawa din ako nito. Entry pala yung film ni Dex sa Cine Malaya.

Maraming problema dito sa Nepal...naaapektuhan din ako.

Tapos na trabaho ko dito. End of August dyan na ko. E-mail ko sa iyo yung draft ko. Pakiayos mo na lang yung English ko.

-- Boy I.
Kathmandu, Nepal