Wednesday, August 13, 2008

Hinog sa Puno

Kay Jackie, Pagkaraan ng Dalawang Dekada

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Kumusta naman siya?

1 comment:

Tagalog na Tula said...

Bakit hindi na naituloy ang mga tula?