Sunday, January 20, 2008

Luwal ng Internet

Kasimbilis ng connection speed
ang pagbagsak ng mga salitang
pag-ibig, pagmamahal
sa bawat kable ng internet
pero pagkatapos ng aybol o SEB
hinuhubad ang mga anyo
at idinadakdak sa basurahan
ng banyo sa motel
upang magbanyuhay
sa bagong imbentong pangalan.
Kailangan kasing makarami.
Presyong pakyawan
sa palengke ng laman.

No comments: