Sunday, March 9, 2008

Tubig sa Tubig

Ngipin sa ngipin
Mata sa mata
-- Banal na Bibliya


Dagat sa balakang
ang nagluwal sa aking hininga
matapos ang siyam na buwan
ng paglulunoy sa sinapupunan.

Sa dagat ako babalik
pagkapugto ng hangin sa dibdib
upang hagkan ang daigdig.

Mula sa isang puwing na alabok
sa alabok din uuwi.

Nais kong baunin
hindi ang hapis
kundi ang ngiti.

Dagat ang sinapupunan
ng aking ina,
babalik ako sa dagat
ng inang kalikasan.

Kaya sunugin ang aking bangkay
at ihasik sa dagat hanggang
kaliit-liitang alabok
upang mabuo ang ikot
ng buhay.

No comments: