Wednesday, February 6, 2008

Aleluya! di na kailangan ng batas militar

Aleluya, aleluya, aleluya!
Halikan ang singsing ng Santo Papa
habang pinapaslang ang mga walang sala
at idinadambana ang mga magnanakaw.

Aleluya, aleluya, aleluya!
Di na kailangan ng batas militar
dahil di naman naglaho mula't mula pa
ang punla ng bangis
ng mga manggagahis:
mula barikadang bakal sa mga kalsada
hanggang rosas na ihian sa mga bangketa
wala tayong ipinagkaiba
sa Nazi concentration camp
kapkap kana, kaliwa, kanan
dinudunggol ang suso ng mga dalaga
dinadakma ang bayag ng mga binata.
Ano pang larawan ang mas marahas
kaysa bagong pintang mga rehas
sa sarili mong tahanan?

Aleluya, aleluya, aleluya!
Kailan lilipas ang bisa
ng gayumang tatak EDSA?

No comments: