Wednesday, February 6, 2008

May Karapatan Tayo sa Sariling Impiyerno

Paumanhin sa mga pinagpipitaganang
mohon ng panulaan at kilusang mapagpalaya.

Kung laging susundin ang payo ng mga paham
na nabuhay sa kanilang sariling panahon

kung gagagarin lamang maging ang kanilang paraan
ng paghabi ng salita at pagsusukat at tugma,

kung lagi lamang susundan ang bakas
ng nangaunang manlalakbay

disinsana'y walang nakarating sa buwan
o walang satellite na umiikot sa mga planeta

o walang kompyuter o walang cellphone
na nag-uugnay sa mga tao ng bawat bansa

di kaya natin pinagkakaitan ang mga sarili
ng pagkakataong dumanas sa personal na impiyernong

walang ibang makakaunawa kundi mismong indibidwal
na naglalakbay nang lampas sa mga takdang pamantayan

at naranasan kung ano ang kahulugan
ng tunay na paglikha at tunay na kalayaan?

No comments: