Monday, February 4, 2008

Sa Muling Pagsisindi ng mga Upos

Parang pag-ahon sa pagkalunod
ang pagsisindi muli ng upos:
tiyak lalasa ang mga dekada
ng kawalang-kibo
sa bawat hitit-buga
na unti-unting nagtatanim
ng kanser sa dilang
pinipi ng pananahimik
tungkol sa mga di-nais marinig
at mga di-nabigkas ngunit nais marinig,
tungkol sa mga nabigkas
ngunit minasdan lamang lumutang
sa alapaap ng hinagap
na naging usok ngayon ng upos
na kay hirap muling sindihan
gaano man kaalab ang apoy
ng panlabas na pakikiramay.

No comments: