Monday, February 25, 2008

Himaymay

and so it is
just like you said it should be
we'll both forget the breeze
most of the time

Damien Rice
The Blower's Daughter


Naninigid ang samyo ng pino
sa bawat butas ng aking balat
at ninanasa ng hapong balikat
ang batubalani ng iyong palad
na hihigop sa lahat ng sakit
magpupunla ng ngiti.


Akala ko'y kayang burahin
ang mga himaymay ng gunita
tulad ng pagpalas ng araw
sa halumigmig ng gabi.


Gayon ba kadaling limutin
lahat ng iyong pangako?

No comments: