Monday, October 1, 2007

Isang Hardin ang Pag-ibig

Isang hardin ang pag-ibig


Isang hardin
ang pag-ibig:

hinihintay munang
matigmak ang lupa
sa luha ng langit
bago ihasik
ang mga punla

hinihintay munang
umusbong ang punla
sa sikat ng araw
bago ilipat
sa pag-uugatan

hinihintay munang
maglunti ang dahon
sa halik ng hangin
bago sumungaw
ang mga bulaklak

hinihintay munang
ngumiti ang kalikasan
sa mapagpalang mga kamay
bago madama
ang tunay na pagmamahal.

Kung nais mo lamang
pigtalin ang mga tangkay,
huwag, pakiusap, huwag
bigkasin ang sagradong
salita.15 Setyembre 2007

No comments: