Sunday, October 14, 2007

Ang ganitong paggising

Nagising akong nakayakap ka sa akin
ngunit wala ka sa aking tabi
maliban sa halimuyak ng Estee
at bakas ng iyong mga daliri
sa aking dibdib sa nagdaang gabi.

Nakatulog akong wala ka sa aking piling,
pagdilat ng mata'y nariyan kang nakangiti
tulad ng mga araw at gabing
dumarating at naglalaho nang walang pasabi
ngunit nariyan lang sa mga singit-singit
ng panaginip at paggising
ang liwanag at dilim.

Kay hirap mahalin ng isang talang
lagi na lang titingalain ng hinagap:
narito pero wala, laging wala.

No comments: