Saturday, October 6, 2007

Sakong

Sumasakit
ang aking puson
tuwing masisilip
ang rosas mong sakong

di ko alam kung bakit

naiisip kong nakatikwas
ang mga ito sa hangin
kuyom ng magkabila
kong palad habang
maalinsangan
ang gabi.

No comments: