Saturday, October 6, 2007

Kung hindi sapat

We may love completely
without completely understanding love

-- A River Runs Through It


Ihinain ko sa hapag
lahat ng panaginip ko't pangarap
para sa iyo, para sa akin
para sa atin.

Ngumiti ka lang
tumayo at lumakad
papunta sa pintuan.

Tumakip ang aking magkabilang palad
sa pawisa't nanlalamig kong mukha,
sinisilip sa mga siwang ng daliri
ang nag-aatubili mong mga labi
ngunit hinawi lamang ng nakiraang hangin
ang mga ligaw na hibla ng iyong buhok
na nakikipaglampungan sa dapithapon:
ako na lang sana
ang hiwa ng liwanag
na humahaplos-haplos
sa iyong batok.

Ihinandog ko na ang lahat.
Patawad kung hindi ako sapat.

1 comment:

Anonymous said...

Hinayaan kong magkita
tayong muli
upang harapin ang mga dahilan
pagtatampo, paghihiwalay
pananahimik

Hindi ko pa rin maintindihan
kung bakit
sa kabila ng ating pagmamahal
walang puwang ang panahon
para sa pagpapatawad
at sa muling pagmamahal.

Ano pa bang magagawa natin
kundi iwanan ang lahatlahat
sa kubli ng mapayapang
pamamamaalam.

louie q
stratford, on
canada

(oks ang tula mo nakakahawa tuloy, tol!
ingat.)