Tuesday, October 9, 2007

Ngayong Gabi

Ngayong gabi
ihahabi kita ng pag-ibig
mula sa mga pigtal na petal
ng puting-puting champaca.

Kakatasin ko ang iba upang humalimuyak
tulad ng singaw ng iyong balat sa kasukdulan;
kukuyumin ko sa lukong ng mga palad
ang iba pang ibubudbod sa iyong paanan;
isasaboy sa hangin ang natira upang
unti-unting higupin din ng sariwang lupa.

Kasama mo ako sa huling paglalakbay.

No comments: