Tuesday, October 2, 2007

Kahit alam kong wala ka

Sinalok ko ang batis
sa magkabilang palad
at nakita ang iyong mukhang
hinihiwa-hiwa ng tubig
na nagsasayaw palagos
sa aking mga daliri.

Alam kong wala ka
sa aking likuran
ngunit lagi kang nariyan
sa lahat ng aking puntahan
gaano ko man pilitin
paulit-ulit na piliting
iwaksi ang larawan --

ng iyong mga labing
lagusan ng hiningang maligamgam
na mamasa-masang humahagod
sa pawisan kong balat

ng mga mata mong kumikislap
tumatagos sa aking pusong
nagdudumali sa pagtibok

ng iyong sutlang buhok
na humahaplos-haplos sa aking pisngi
sa pagitan ng siil na mga halik

A! hinahati-hati ng tubig
ang iyong mukha
sa aking mga palad
hanggang lunukin ng batis
ang mga alaala.

Ikinamamatay ko ang mga sandaling ito.
Bakit ikinamamatay ko ang pag-ibig mo?

No comments: