Monday, October 8, 2007

Anekdota

1. Payo ng isang kaibigan

"Mag-iingat ka sa kanila,"
payo ng isang kaibigan
inginunguso ang kabataang
pagdaka'y nilapitan niya
at hinagod-hagod
ng hinlalato ang gulugod
mula buntot hanggang batok
sabay kawit ng akbay
palayo.2. Huwag makisukob

Sila na ngayon.
Pero pinag-iingat pa rin niya ako.

Oo, mag-iingat ako
sa bangis ng kamandag mo.

No comments: