Monday, October 15, 2007

Walang batas ang pag-ibig

Walang batas ang pag-ibig --
liberte, equalite, fraternite
of the people, for the people, by the people
mula sa masa, tungo sa masa --
kundi ang batas
ng nahuhulog na tuyong dahon sa sanga
marahang idinuduyan ng hangin pababa
habang nagwiwisik ng ambon ang umaga
at banayad ang araw sa kulimlim na himpapawid
humahalik sa sariwang singaw ng lupa
o ang batas
ng bukadkad na rosas
na maluluoy din bukas
upang isuko sa grabidad
ang gandang busilak
o ang batas
ng ating mga luhang
kristal na gumuguhit sa pisngi
habang tahimik na magkahinang
ang mga labing ayaw nang magpaalaman
sapagkat bangin ang nasa likuran:
ang mga kahapon nating awayan --
at kumunoy naman ang nasa harapan:
bukas na hitik ng walang hanggang tampuhan.

Kaya dalisayin natin
ang sansaglit na ito
tulad ng magpakailanman,
idambana sa ating mga balat
itarak sa mga puso
ihagkis sa mga kaluluwang salat
sa inuumit na pagmamahal,
dalisayin ng mga luhang
magpapatigas sa naghinang
nating mga labi.

No comments: