Monday, October 1, 2007

Wala Man sa Listahan ang Ating Pangalan

Wala Man sa Listahan ang Ating Pangalan
Ariel N. ValerioAt magpapatuloy ang lahat
nakaangkas man tayo sa karwahe ng dalita
o nakasubsob sa dapog ng anunsyo
o kinukuba ng pagtutuos ng langutngot
ng bagong tabas na papel de bangko
o kalansing ng lata sa utak, bakal sa sikmura,
pulbura sa kamao; magpapatuloy nang walang pasabi,
walang atubili sa sandaling ihudyat ng mga bus at jip
ng humihimpil sa bangketang dinadagat
ng mga mukhang nilulunos at nalalanos sa pagdarahop
nakikiramay at nakikibaka sa bawat higithininga
ng pabrika, pagbaon ng mga sundang sa tigang
na pinitak, pagngangalitbagang ng mga paaralang
binukbok at nilumot ng siglusiglong pagkakait
sa tunay na kaalaman: tutuloy ang lahat
sa tulay ng Makopa, magsisindi ng kandila
o sulo o flaslayt o rosaryo o dibdib o diwa
upang silaban ang dinayaming ipot ng uring nakaraan.
Habang nakahalik sa lupa ang tainga ng bayan,
gigitaw sa bawat ulunan ang mga sampagita,
humahalimuyak sa insensong sumasanib sa pinipig
ng pag-aaklas. At magpapatuloy ang lahat
isangkot man natin o hindi sa listahan
ng mga duguang anino ang ating pangalan.

No comments: