Tuesday, October 16, 2007

Pantas ng Puso

Sa aking nabigong anghelSadya sigurong hindi magkatiyap
ang ating mga palad
tulad ng pintong hindi mailapat
kahit gabuhok lang ang agwat
sa hamba.

Anong pag-ibig ang makapagbibigkis
sa magsintang may sarisariling daigdig?

Minahal kita sa abot ng kaya --
batid kong gayon ka rin --
ngunit nasa magkabilang dulo tayo
ng iisang makitid na tulay
namamaybay ako patungong timog
habang tinatahak mo ang hilaga.

Anong pag-ibig ang makapagbibigkis
sa magsintang may sarisariling daigdig?

Hindi sapat ang pulot-pukyutang
bumabalong sa ating mga labi
o ang dampi ng mga sampagita
sa mga katawang nagkikiskis
o maging ang pagliyad ng balakang
habang nakalutang sa langit
upang mabatid natin kapwa
ang pag-ibig.

Anong pag-ibig ang makapagbibigkis
sa magsintang may sarisariling daigdig?

Walang maitutugon
maging mga pantas ng puso
maliban sa palatak at iling.

No comments: