Saturday, October 6, 2007

Sa isang lugar at panahong pareho tayong masaya

Hihintayin kita.

Tulad ng pagyuko
ng mga talahib sa tag-araw
o pagsisid ng mga bulig
at hito sa ilalim ng putik
kapag tigang ang parang
at nagbibitak-bitak
ang mga pinitak.

Hihintayin kitang magising
mula sa mahabang pag-idlip
habang humihilikhilik ang hangin
sa iyong antuking paligid.

Baka sakaling
ihatid ka sa akin
ng tag-ulan.

No comments: