Tuesday, October 2, 2007

Tatlong Oras sa Iisang Silid

Simbilis ng sansaglit
ang tatlong oras sa iisang silid
para ikumpisal ang pag-ibig --
sa namumulang dulo ng mga daliri
ng iyong paa, malambot na talampakan,
makinis na binting amoy-pinipig,
sa siksik na mga hitang pumipintig
sa bawat usal ng aking mga labi
sa kasalanang itong laging inuulit.

2 comments:

Anonymous said...

sir, im renan galarion, i admire ur works... we hav sumting in common in writing poems..

Love Poems said...

Thanks, Renan!