Saturday, October 6, 2007

Bakal na Puso

Mahapdi
ang paglabas-pasok
ng mga gunita
parang lagaring
unti-unting ngumangatngat
sa bakal na bilangguan
ng aking puso
sa gabing itong
sininop ko na lahat
ng iyong ngiti
at pinalaya sa hangin.

No comments: